Privacy-Cookie-Policy

Privacy verklaring en Cookie Policy  Communication in Art

Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Uw persoonlijke gegevens:
We zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons toevertrouwt. Door ons een email te sturen kunt u uw gegevens laten verwijderen.

Cookies
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op je computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat je de website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over jouw websitebezoek opgeslagen. Met het plaatsen van cookies worden persoonsgegevens verwerkt. Door het gebruik van cookies kan een website je herkennen bij een volgend bezoek aan de website. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer je niet telkens opnieuw wilt inloggen bij een nieuw bezoek aan de website.

Verschillende soorten cookies
Er is  onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies.
Functionele cookies worden eigenlijk automatisch geplaatst bij bezoek aan websites. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kunt blijven op de website wanneer je dat wenst.

Privacy wetgeving en Google Analytics is geanonimiseerd.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. De gegevens zijn geanonimiseerd en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen.
Google Analytics maakt ook gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen.

Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht.
Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening persoonlijk, transparant en betrouwbaar is. Waldner.nl gaat zorgvuldig met uw gegevens om en zorgt dat elke verwerking van uw gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
IP adressen worden gemaskeerd en gegevens niet gedeeld. Google Analytics is zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. Waldner Media heeft een bewerkersovereenkomst heeft gesloten met Google en bewust heeft gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres en ‘gegevens delen’ heeft uitgezet.
Het Analytics cookie blijft 14 maanden geldig.

Opt-out
Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Google Analytics – verklaring van Google
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Waldner.nl) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Contactformulieren, Bestelformulieren en emails
Wanneer u een contact-, bestel-, download- of aanmeldformulier op de website invult, ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt, bewaard en gebruikt voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw contactaanvraag, bestelling of verzoek. De gegevens kunnen tevens worden verstrekt aan derden die zijn betrokken bij de levering van bestelde goederen/diensten.

Beveiliging van uw gegevens
Wij beveiligen onze website en systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, verstoring, toegang, wijziging en uitbreiding van uw gegevens door onbevoegden.

Webhosting en e-mail
Wij nemen webhosting- en emaildiensten af van Hjjager.nl.
Deze verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Er zijn passende technische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen, en is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Bewaartermijnen:

Je kunt ook te allen tijde ons een verzoek doen om je gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je doet dit door een e-mail te sturen naar info@waldner.nl. Specifieer in je verzoek zoveel mogelijk op welke persoonsgegevens je verzoek ziet en bewijs  dat het ook jouw persoonsgegevens zijn. We proberen binnen vier weken op je verzoek te reageren.

Aanpassen Privacy Policy
We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacy Policy geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacy Policy op de hoogte bent. De laatste wijziging was op 26-2-2022. Update: analytics (geanonimiseerd) meting sinds 16-4-2023.
Vragen? E-mail uw vraag naar info(at)waldner.nl of bel 0505421903

Communication in Art
t.a.v. Karin Waldner
postadres :
Kremersheerd 43, 9737 PK Groningen.NL.
KvK Groningen: 02055136