Privacy-Cookie-Policy

Privacy verklaring en Cookie Policy  Communication in Art

Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Uw persoonlijke gegevens:
We zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons toevertrouwt. Door ons een email te sturen kunt u uw gegevens laten verwijderen.

Cookies
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op je computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat je de website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over jouw websitebezoek opgeslagen. Met het plaatsen van cookies worden persoonsgegevens verwerkt. Door het gebruik van cookies kan een website je herkennen bij een volgend bezoek aan de website. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer je niet telkens opnieuw wilt inloggen bij een nieuw bezoek aan de website.

Verschillende soorten cookies
Er is  onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies.
Functionele cookies worden eigenlijk automatisch geplaatst bij bezoek aan websites. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kunt blijven op de website wanneer je dat wenst.

Contactformulieren, Bestelformulieren en emails
Wanneer u een contact-, bestel-, download- of aanmeldformulier op de website invult, ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt, bewaard en gebruikt voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw contactaanvraag, bestelling of verzoek. De gegevens kunnen tevens worden verstrekt aan derden die zijn betrokken bij de levering van bestelde goederen/diensten.

Beveiliging van uw gegevens
Wij beveiligen onze website en systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, verstoring, toegang, wijziging en uitbreiding van uw gegevens door onbevoegden.

Webhosting en e-mail
Wij nemen webhosting- en emaildiensten af van Hjjager.nl.
Deze verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Er zijn passende technische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen, en is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Bewaartermijnen:

Je kunt ook te allen tijde ons een verzoek doen om je gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je doet dit door een e-mail te sturen naar info@waldner.nl. Specifieer in je verzoek zoveel mogelijk op welke persoonsgegevens je verzoek ziet en bewijs  dat het ook jouw persoonsgegevens zijn. We proberen binnen vier weken op je verzoek te reageren.

Aanpassen Privacy Policy
We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacy Policy geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacy Policy op de hoogte bent. De laatste wijziging was op 26-2-2022
Vragen? E-mail uw vraag naar info(at)waldner.nl of bel 0505421903

Communication in Art
t.a.v. Karin Waldner
postadres :
Kremersheerd 43, 9737 PK Groningen.NL.
KvK Groningen: 02055136